Stipendium Bottelier

Dit Stipendium is bedoeld ter bevordering van de kennis omtrent alle gebieden van de botanie bij leden van de Botanische Vereniging. Zowel onderzoeksprojecten, onderwijsdoelen alsook publicatie-activiteiten kunnen worden ondersteund.

De voorkeur gaat uit naar die activiteiten die niet gemakkelijk of in het geheel niet door andere bronnen, zoals bv. ALW reisbeurzen, gesubsidieerd kunnen worden.

Projectvoorstellen kunnen het gehele jaar door ingediend worden via dit formulier. Een motivatie, korte beschrijving van het project en een raming van de kosten dienen bijgevoegd te worden.
Twee maal per jaar, 1 maart en 1 oktober , worden de voorstellen door het bestuur van de vereniging geevalueerd en wordt een selectie voor subsidie gemaakt, afhankelijk van het beschikbare geldbedrag.

Het streven is de toewijzingen aan de geselecteerde stipendia bekend te maken binnen maand na de deadline. 

Verdere informatie is te verkrijgen bij de eerste secretaris van de vereniging.

 

 

Het stipendium Bottelier ondersteunt Nederlands plantenonderzoek en onderzoekers in binnen- en buitenland. Lees hier de verslagen.

Luipaarden en Vegetatie

Martine Kalisvaart en Timon Pieck gingen naar Zuid-Afrika. Met behulp van het Stipendium Bottelier deden zij onderzoek naar de relatie tussen vegetatie en luipaarden. Lees hier hun verslag.

Photobucket Photobucket Photobucket

Reconciling higher cacao productivity with forest biodiversity conservation: what are the opportunities and management implications?

André van den Beld is in Ghana (en Congo) geweest voor een onderzoek naar biodiversiteitsvriendelijke manieren om cacao te produceren. Lees hier zijn verslag.

The impact of elevated atmospheric nitrogen deposition on biological N2-fixation in boreal peatlands

Jacqueline Popma was in de VS en Canada om onderzoek te doen naar stikstofdepositie in venen. Lees haar verslag hier.

Bottelier