Indienen projectvoorstel Stipendium Bottelier

Dit Stipendium is bedoeld ter bevordering van de kennis omtrent alle gebieden van de botanie bij leden van de Botanische Vereniging. Zowel onderzoeksprojecten, onderwijsdoelen alsook publicatie-activiteiten kunnen worden ondersteund.
Projectvoorstellen kunnen het gehele jaar door ingediend worden bij de eerste secretaris van de vereniging. Een korte beschrijving van het project en een raming van de kosten dienen bijgevoegd te worden.
Jaarlijks, na 1 februari, wordt de lijst van voorstellen door het bestuur van de vereniging geevalueerd en wordt een selectie voor subsidie gemaakt, afhankelijk van het beschikbare geldbedrag. De geselecteerde stipendia worden bekend gemaakt op de jaarvergadering van de vereniging in november. Verdere informatie is te verkrijgen bij de eerste secretaris van de vereniging.

Geef hier een beknopte beschrijving van uw project.

Uw projectvoorstel kunt u als pdf-bestand mailen naar wouter.kohlen@wur.nl.
Grotere bestanden (meer dan 3 mb) kunt u versturen via WeTransfer - www.wetransfer.com - naar ditzelfde mail-adres.

Let op: indien er geen afzonderlijk projectvoorstel is binnengekomen bij de eerste secretaris (in pdf, word of ander format), zal het voorstel niet in overweging worden genomen.