Contact

Bestuursleden KNBV 2010-2011

Voorzitter
Dr. Renée Bekker
Rijksuniversiteit Groningen, BIJ12
E-mail: renee.bekker@natuurloket.nl 
Taken: voorzitten vergaderingen

Vice-voorzitter
Prof. dr. Theo Elzenga
Ecofysiologie van Planten, Universiteit Groningen
E-mail: j.t.m.elzenga@biol.rug.nl
Taken: editor Plant Biology, vervangen van de voorzitter

Penningmeester
Dr. Laurens Sparrius
Stichting FLORON
E-mail: sparrius@floron.nl
Taken: beheren financiën, opstellen financieel jaarverslag

Eerste secretaris
Dr. Wouter Kohlen
Moleculaire biologie, Wageningen University
E-mail: wouter.kohlen@wur.nl 
Taken: Notulen vergaderingen, Hugo de Vries prijs, Stipendium Bottelier

Tweede secretaris
Dr. Nils van Rooijen 
Wageningen Environmental Research
E-mail: nils.vanrooijen@wur.nl
Taken: ledenadministratie, ledenwerving, redactieraad Bionieuws, contactpersoon voor opzetten website

 Algemeen bestuurslid
Prof. dr. ir. Theo Spek
Rijksuniversiteit Groningen
E-mail: theo.spek@rug.nl

Algemeen bestuurslid
Jeroen Bos MA

Universiteitsbibliotheek, Universiteit Leiden

E-mail: jeroen.bos1978@gmail.com

Taken: contactpersoon collecties, contactpersoon Naturalis

 

 


Contactformulier