Buigen of Barsten: KNBV lezingendag

terug naar Nieuws

Op 24 april 2018 vindt er in de kapel op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp de jaarvergadering van de KNBV plaats. De lezingendag, die om 12.00 begint, zal in het teken staan van de presentatie van het boek Buigen en Barsten, Beschouwingen over de veerkracht van de Natuur, uitgegeven door de KNNV. Een deel van de auteurs zal een inkijk geven in de verschillende onderwerpen van dit boek dat het zevende deel vormt van de succesvolle reeks Vegetatie monografieën. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Registratie is niet verplicht maar wel gewenst. U zich hier registreren.

 

PROGRAMMA

11.45 Ontvangst met koffie/thee

12.00 Opening door Berea Hoegen

12.05 Mededelingen "Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging"

         i.v.m. omstandigheden is de jaarvergadering uitgesteld tot het najaar van 2018.

12.30 Quint Rusman: Een orchideetje meer of minder

13.00 Hanna van Krimpen: De toekomst van natte heide in ons land

koffie/thee

13.45 Constant Swinkels: Vasthouden of loslaten: duinbeheer onder veranderend klirnaat

14.15 Luuk Leemans"Mycorrhizaschimmels: veerkracht via symbiose

koffie/thee

15.00 Bouke ten Cate: Referentiebeelden: ruimte voor dynamiek in planrnatig natuurbeheer

15.30 Buigen of Barsten: Boekpresentatie

16.00 Borrel