Dr. Renée Bekker nieuwe voorzitter KNBV

back to News

Tijdens de algemene ledenvergadering op 14 december 2019 is dr. Renée Bekker benoemd tot nieuwe voorzitter van de Koninklijk Nederlandse Botanische Vereniging. Renée heeft vele jaren ervaring in de botanische wereld. Zo is zij bekend van de Nederlandse Zadenatlas momenteel is zij kwartiermaker Natuur bij BIJ12 en manager Kwaliteit van de Nederlandse Database Flora en Fauna (NDFF). Renée is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij volgt prof. dr. Joop Schaminée op als voorzitter. Dr. Laurens Sparrius is aangetreden als penningmeester. Laurens is werkzaam voor Stiuchting Floron waar hij o.a. erantwoordelijk is voor Verspreidingsatlas en de NDFF. Daarnaast is Laurens één van de dé experts waar het gaat om mossen en korstmossen in Nederland. Hij volgt dr. Tijs Ketelaar op als penningmeester. De KNBV wil Joop Schaminée als Tijs Ketelaar heel hartelijk danken voor hun de zeer waardevolle en jarenlange bijdragen aan de oudste wetenschappelijke vereniging van Nederland.